podatny


podatny
Podatny grunt zob. grunt 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • podatny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, podatnyni, podatnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} łatwo poddający się, ulegający czemuś; nieodporny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Człowiek podatny na wpływy innych. Metal podatny na korozję.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podatny — podatnyni, podatnyniejszy «z łatwością ulegający czemuś, skłonny, zdatny do czegoś; nadający się, odpowiedni» Dziecko podatne na wpływ kolegów. Organizm podatny na choroby. Nowa teoria trafiła na podatny grunt …   Słownik języka polskiego

  • trafić na podatny grunt — {{/stl 13}}{{stl 7}} trafić na sprzyjające warunki, głównie na ludzi przychylnych, skłonnych do czegoś lub nadających się do czegoś, ulegających czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Idea trafiła na podatny grunt. Projekt, plan trafi na podatny grunt.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścieralny — «podatny na ścieranie, dający się łatwo ścierać, kruszyć, zdzierać przez tarcie» Farby ścieralne. Teksas ścieralny …   Słownik języka polskiego

  • grunt — 1. Coś, np. zdrowie, pieniądze, to grunt; grunt to zdrowie, pieniądze itp. «coś, np. zdrowie, pieniądze, jest najważniejsze, zasadnicze, podstawowe, decydujące o powodzeniu, sukcesie»: Praca to grunt! A wy to byście wiecznie świętowali. T. Dołęga …   Słownik frazeologiczny

  • grunt — m IV, D. u, Ms. gruntncie; lm M. y ( a) 1. «wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę; gleba» Liche, pszeniczne, urodzajne grunty. ∆ Grunty orne «część użytków rolnych poddawana stałej uprawie mechanicznej, głównie pługiem, na której… …   Słownik języka polskiego

  • plastyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do sztuk pięknych i dzieł sztuki z dziedziny plastyki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Studia plastyczne. Talent, zmysł plastyczny. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieobojętny — nieobojętnyni 1. «zainteresowany czymś; czuły, wrażliwy, podatny» Człowiek nieobojętny na pochlebstwa. 2. «przedstawiający pewną wartość, mający znaczenie; ważny» Wynalazek nieobojętny dla rozwoju techniki. Nieobojętne szczegóły …   Słownik języka polskiego

  • nieodporny — nieodpornyni «nie wykazujący odporności na coś, podatny na coś; niewytrzymały» Roślina nieodporna na nagłe zmiany atmosferyczne. Człowiek nieodporny fizycznie …   Słownik języka polskiego

  • podatność — ż V, DCMs. podatnośćści, blm rzecz. od podatny Podatność na choroby, na korozję, na wpływy …   Słownik języka polskiego